حسین رنجبر

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت

کارشناس امور اداری

شرح وظایف


  # ثبت، اسکن، توزیع و تفکیک نامه های وارده و صادره و ارجاع به دوائر ذیربط توسط سیستم اتوماسیون اداری( ece)
  # دریافت و ارسال نامه های اداری از طریق شبکه دولت
  # پیگیری نامه های وارده و صادره به استانداری، فرمانداری و ادارات دیگر
  # دریافت،ثبت و اسکن نامه های وارده شورای اسلامی شهر و ارجاع به دفتر شورای اسلامی شهر بوانات
  # تایپ و تنظیم صورتجلسات شورای اسلامی شهر بوانات و ارجاع به استانداری و فرمانداری و ... از طریق شبکه دولت
  # نظارت مستمر در حسن اجرای امورات دبیرخانه و چگونگی ورود و خروج مکاتبات
  # ثبت آمار مرخصی پرسنل رسمی و شرکتی و ارجاع آن به واحد اداری و خدمات شهری
  # حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه
  # ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحد های مربوطه و بایگانی