مصطفی دهقان

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی علوم خاک
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت منابع خاک

معاون اجرایی ( مسئول امور اجرایی و خدمات شهری)

شرح وظایف


  - مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امورات خدماتی، نظافت، جمع آوری و تفکیک پسماند منازل و معابر
  - مدیریت و نظارت بر امور مربوط به سایت دفن پسماند
  - مدیریت، نگهداری و اداره کلیه امور پارکها، فضای سبز، میادین و وسائل تفریحی
  - مدیریت و برنامه ریزی در جهت گسترش فضای سبز و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی به منظور بالا بردن سطح سرانه فضای سبز شهری
  - مدیریت و نظارت بر امور واحد تخلفات ساختمانی و رفع سد معبر
  - مدیریت و نظارت بر امور واحد تاکسی رانی
  - مدیریت و نظارت بر امور واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی
  - مدیریت و نظارت بر امور واحد موتوری
  - مدیریت و نظارت بر امور کشتارگاه دام شهرداری
  - مدیریت و نظارت بر امور آرامستان ها
  - دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری بوانات
  - دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا شهرداری بوانات
  - دبیر کمسیون ماده هفت (قطع اشجار)