محمد محسن محسنی

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس عمران-سازه

مسئول امور عمران و شهرسازی

شرح وظایف  • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح‌های عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری یا طرح‌های عمرانی خاص و زیربنایی.
  • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان‌ها و تاسیسات متعلق به شهرداری.
  • برسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیربنایی به منظور پیش‌بینی در برنامه‌های عمرانی.
  • برسی و تعیین خط مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرح‌های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.
  • نظارت بر اجرای طراحی و پروفیل‌های اجرایی خیابان‌ها و انجام امور عمرانی.
  • مراقبت در تشکیل کمیسیون‌‎های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون‌های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های مذکور.
  • نظارت و برسی مغایرت‌های طرح‌های تفصیلی با طرح‌های اجرایی جهت انعکاس در کمیسیون ماده 5.
  • تعیین میزان و نحوه تخلف انجام شده از پروانه‌های ساختمانی یا ساختمان‌های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح.
  • نظارت و کنترل پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
  • هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آیین‌نامه‌های ایمنی.
  • نظارت بر اجرای آیین نامه 2800 (مقاومسازی در برابر زلزله).

  • نظارت بر کلیه مراحل نقشه‌برداری و نقشه‌کشی
  این واحد شامل 2 بخش زیر می‌باشد:

  1. واحد شهرسازی
  2. واحد عمران


  بخشی از وظایف واحد شهرسازی

  • صدور پروانه ساختمانی
  • صدور گواهی عدم خلاف
  • تمدید پروانه ساختمانی
  • صدور گواهی پایان ساخت
  • رسیدگی به امور تفکیک و افراز زمین
  • صدور مجوز انشعاب آب ، برق و گاز (پاسخ استعلام اداره مربوطه جهت بلامانع بودن واگذاری انشعاب)
  • صدور مجوز انجام معامله(پاسخ استعلام دفاتر ثبت اسناد و املاک جهت بلامانع بودن انجام معامله)
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی – تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده صد و کلیه امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ماده صد. بخشی از شرح وظایف واحد عمران
  • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمرانی
  • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.
  • مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.
  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.
  • برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.
  • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه های مختلف به پیمانکاران.
  • برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.
  • نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.
  • هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.
  • ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و …
  • نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.
  • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.
  • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.
  • نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.
  • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.
  • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.
  • مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.
  • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.
  • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.