حسین هاشمی

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

کارشناس حراست

شرح وظایف