اخبار خدمات شهری

پاکسازی و تنظیف شهر بعد از سیل مرداد ماه

فاطمه برزگر

08 شهریور 1401

فعالیت و تلاش بی وقفه نیروهای خدوم شهرداری به صورت دوشیفت و گاها سه شیف در شبانه روز جهت جمع آوری نخاله ها ،لا


ششمین مرحله سمپاشی فضای سبز شهری

فاطمه برزگر

08 شهریور 1401

انجام ششمین مرحله سمپاشی فضای سبز شهری