رضا رئیسیان

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناس روابط عمومی و امور فرهنگی و اجتماعی

شرح وظایف


  1 – مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه های اجرائی مربوط به رشته شغلی
  2 – جمع آوری آمار و اطلاعات از واحد های تابعه و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام ما فوق
  3 – مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی
  4 – مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های خبری داخلی
  5 – مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه
  6 – انجام امور مربوط به برگزاری جشن ها، کنگره ها، برنامه ها و همایش های علمی و اجرائی
  7 – مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه ای و تشریفاتی
  8 – ایجاد ارتباط موثر با واحد های روابط عمومی سایر نهادها و سازمان ها
  9 – پاسخگویی به پرسش ها و نیازهای اطلاعاتی ارباب رجوع بصورت حضوری و تلفنی
  10 – دریافت مکاتبات و شکایات مردمی و ارجاع آن به مراجع و واحدهای ذیربط