شیوا اسماعیلی

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، کارشناسی معماری

کارشناس شهرسازی

شرح وظایف


  - نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و ...
  - بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات
  - بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر
  - کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده
  - اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  - رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و ...).
  - كنترل نقشه هاي معماري از نظر شهرسازي و نظريه كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي جهت ارسال و اخذ تاییدیه نظام مهندسی و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد و همچنين ورود اطلاعات نقشه ها.
  - بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
  - تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
  - پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
  - بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
  - بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و ... ).
  - بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به مسؤول درآمد.
  - بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
  - پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و ...
  - تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
  - تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
  - كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
  - تشکیل پرونده و هماهنگی جهت برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون ماده 5 تغییر کاربری.
  - ارائه آمار پروانه های ساختمانی و ثبت در سایت آمار
  - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.