سید مهدی حسینی

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

مسئول امورمالی و ذیحساب طرحهای عمرانی

شرح وظایف


  1) تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذی صلاح و تهیه و تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری
  2) نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب های شهرداری و نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری
  3) تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و پیگیری تصویب آنها
  4) نظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط با شهرداری
  5) تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های مالی بصورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرت بانکی و غیره
  6) تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر و شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط
  7) برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیرساختها و صنعت گردشگری شهر
  8) تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری.
  9) بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تأثیرات اقتصادی در آمدی.
  10) فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری
  11) فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری.
  12) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری
  13) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان و انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
  14) جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و بموقع آنها در راستای بودجه مصوب
  15) حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شهرداری
  16) اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
  17) نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال
  18) خرید کالا و خدمات در چارچوب معاملات شهرداری
  19) تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.
  20) انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق